Sun Legend Cruise – Unique Halong Experience

Ha Long Bay – The Official Site

Home   » Top Home   »  Sứ mệnh

Sứ mệnh

Chúng tôi đang tích cực tham gia vào việc thúc đẩy hoạt động du thuyền bền vững bảo vệ môi trường cảnh quan ở vịnh Hạ Long mà vẫn góp phần tối ưu hóa các lợi ích kinh tế. Chúng tôi sử dụng các nguồn lực tại địa phương và tạo ra hàng ngàn cơ hội việc làm. Chúng tôi tin tưởng rằng quý khách hàng sẽ luôn đồng hành cùng Sun Legend Cruise.

Other